Openbare verkoop van gevonden voorwerpen te De Haan

Gepubliceerd op donderdag 27 september 2018 8 u.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente De Haan maakt bekend dat op woensdag 17 oktober 2018 om 14.30 uur zal worden overgegaan tot de openbare verkoop van fietsen en allerlei gevonden voorwerpen. Deze voorwerpen zijn te bezichtigen eveneens op woensdag 17 oktober 2018 vanaf 14.00 uur in de garages van de ex-Rijkswachtkazerne, Copmanlaan 2, 8420 De Haan, waar de verkoop zal plaatsvinden. Contante betaling is vereist.