Opheffing twee gedeelten van een buurtweg - definitieve vaststelling

Gepubliceerd op donderdag 26 november 2020 11 u.

Het gemeentebestuur De Haan maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 8 oktober 2020 heeft beslist om de ontwerpen van grafische plannen dd. 07.02.2020 opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Kim Verbrugge met bestandsnaam/ layout: 1016_OPM20200207_2_Verdelingsplan 1 en 2 tot opheffing van twee gedeelten van de oude buurtweg nr. 4,¬†aangeduid als loten 1, 2, 3A, 3B en 4, gekadastreerd De Haan, 2de afdeling, sectie C, ex. nr. 111/02 en ex. nr. 509/02A, definitief vast te stellen.

Het besluit treedt in werking 14 dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.