Opheffing twee gedeelten van een buurtweg - Definitieve vaststelling