Paarden

Van 1 juni tot 15 september zijn paarden verboden op het strand van 10 uur tot 19 uur.

Het verkeer met rijdieren is altijd verboden:

  • op het strand bij hoog water
  • in de duinenstrook tussen de Koninklijke Baan en het strand, tenzij op de ruiterpaden

Meer info

Algemeen Gemeentelijk Politiereglement

Hoofdstuk 17: Dieren

Afdeling 3: Last- en rijdieren

Art. 17.15.

Het is verboden een rijdier in de hand te geven van een kind om op de openbare weg, in de bossen en op andere openbare plaatsen te komen indien verder hiertoe niet voldaan wordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 8 op de politie van het wegverkeer: het is verboden op de openbare weg, een rijdier te laten begeleiden of te laten berijden door een kind, jonger dan 14 jaar. Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is. 

Art. 17.16.

Begeleiders of ruiters van rij- en lastdieren moeten in het bos op de speciaal voor hen bewegwijzerde ruiterpaden en routes blijven. 

Art. 17.17.

§ 1. Begeleiders of ruiters van last- en rijdieren zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van deze dieren op alle delen van het openbare domein.

§ 2. Onverminderde de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en reinigen door de gemeente aan de overtreder aangerekend, met toepassing van het belastingsreglement i.v.m. het opruimen van sluikstorten vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit.

Art. 17.18.

De eigenaars of uitbaters moeten bij een wettig erkende maatschappij behoorlijk en genoegzaam verzekerd zijn tegen gebeurlijke ongevallen.

Art. 17.19.

Elke koets of ander voertuig, getrokken door paarden, moet voorzien zijn van een opvangzak voor de paardenmest.

Art. 17.20. – Specifieke bepalingen met betrekking tot rij- en lastdieren op het strand, in de duinen en in zee

§ 1. Het betreden van het strand en de duinen met lastdieren is onderworpen aan een toelating van de burgemeester.

§ 2. In het badseizoen is het verkeer met rijdieren verboden op het strand tussen 10.00 uur en 19.00 uur.

§ 3. Het verkeer met rij- en lastdieren is altijd verboden:
a) op het strand boven de hoogwaterlijn;
b) de duinenstreek gelegen tussen de noordelijke Koninklijke Baan (N34) en het strand, tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden;
c) langs de toegang van de Koninklijke Baan (N34) naar het strand ‘Vosseslag’ tijdens het badseizoen tussen 10.00 uur en 19.00 uur;
d) het verbod bepaald onder §2. en §3. geldt niet in de overige doorgangen van de Koninklijke Baan naar het strand, tenzij in het badseizoen tussen 10.00 uur en 19.00 uur.

§ 4. De verbodsbepaling in §1. en §2. zijn niet van toepassing op:
a) leden van de politiediensten met hun rijdier in de uitoefening van hun functie;
b) rijdieren waarvoor de gemeente aan de eigenaar een standrecht heeft toegekend op het strand;
c) aangestelden van een erkende bewakingsonderneming in de uitoefening van een door de overheid vergunde bewakingsopdracht met hun rijdier.