Parkeerkaart zorgverstrekkers

Voorwaarden om in aanmerking te komen om een gemeentelijke parkeerkaart 'zorgverstrekker' aan te vragen:

  • in het bezit zijn van een bewijs van erkenning door het RIZIV of bewijs van erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuiszorgverstrekker
  • houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruikersrecht kunnen aantonen in geval van leasingwagens of bedrijfswagens
  • verklaring afleggen huisbezoeken te doen in de gemeente De Haan