Parkeren in blauwe zone

Blauwe zone - maximum 1u parkeren - 7 dagen op 7

De Haan is de enige kustgemeente in Vlaanderen waar parkeren nog ‘gratis’ is. Deze toeristische troef wenst het gemeentebestuur te behouden. Maar de parkeerdruk is tijdens de seizoenmaanden te hoog waarbij langparkeerders de parkeerplaatsen in de centrumstraten en op de zeedijk te lang hypothekeren.
Daarom wordt parkeren in de blauwe zone in De Haan vanaf 1 november 2019 overal tot 1 uur beperkt tussen 9 en 18u, ook tijdens de weekends en op feestdagen. Daarenboven wordt de blauwe zone in de toeristische periode uitgebreid. Dit wordt nu vanaf de start van de paasvakantie tot en met eind september.
Met deze nieuwe maatregel komt het gemeentebestuur tegemoet aan de vraag van de inwoners op de inspraakvergaderingen om de parkeerdruk in de toeristische periode aan te pakken alsook aan de vraag van de Raad voor Lokale Economie en de lokale handelaars om meer verkeerscirculatie in de winkelstraten te creëren.

Wat moet ik doen?

De parkeerschijf moet duidelijk zichtbaar zijn en op het dashboard achter de voorruit liggen. De aankomsttijd moet op het eerstvolgende streepje van de parkeerschijf aangeduid zijn.
Voorbeeld: U parkeert uw voertuig om 9:20u. U plaatst uw parkeerschijf op het streepje 9:30u. U mag dan tot 10:30u parkeren.

Niet in orde!

  • Bij langer parkeren dan de toegelaten tijd
  • De parkeerschijf is niet zichtbaar opgesteld
  • De parkeerschijf wordt gewijzigd zonder het voertuig te verplaatsen

Bij overtredingen wordt een belasting van € 25,00 aangerekend.

Waar is de blauwe zone?

DE HAAN - CENTRUM
de Stationsstraat
het marktplein langsheen de Driftweg
op het marktplein (groentemarkt)
in de Nieuwstraat (noordzijde) vanaf de hoek met de Stationsstraat tot aan het kruispunt met de Monicastraat
in de Monicastraat op de vijf parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Sint-Monicakerk
in de Marktstraat (noordzijde)
op Koninklijke Baan (N34) aan het zorgvakantiecentrum ‘Zeelinde’ over een lengte van 25 m
op het Leopoldplein op de 4 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 9 en 11

WENDUINE
PERMANENTE BLAUWE ZONE
Kerkstraat, gedeelte tussen huisnummer 74-76/77 (Heldenplein) tot aan het kruispunt met de Smet de Naeyerlaan en Leopold II-laan
Delacenseriestraat, gedeelte tussen Kerkstraat en Zuidstraat
Langestraat, gedeelte tussen Kerkstraat en Jan Devosstraat
Oostlaan, gedeelte tussen Kerkstraat en Leopold Brionstraat
Pauwaertstraat, gedeelte tussen Kerkstraat en Zuidstraat
Zuidstraat, gedeelte tussen Delacenseriestraat en Pauwaertstraat

WENDUINE
TIJDELIJKE BLAUWE ZONE
- vanaf de 1ste zaterdag van de paasvakantie t/m 30 september
Leopold II-laan, gedeelte tussen de Kerkstraat en de Van Molstraat
de Smet de Naeyerlaan, gedeelte tussen de Kerkstraat en de Leopold Brionstraat
Delacenseriestraat, gedeelte tussen Zuidstraat en Leopold II laan
Graaf Jansdijk
zuidkant van de Zeedijk Wenduine, gedeelte tussen de Demeyhelling en de Manitobahelling, enkel wanneer verkeer op de Zeedijk-Wenduine is toegelaten
Manitobahelling
Van Gansberghehelling

Opgelet! Deze regeling is van toepassing in de gemeente De Haan. Ze geldt niet voor elke gemeente of stad in België.

In beeld