Perspectief Wijkwerken

Perspectief Wijkwerken biedt werklozen die al een hele tijd op zoek zijn naar werk, de kans om opnieuw actief te zijn en op die manier zowel uit het isolement van de werkloosheid te treden als hun inkomen te verhogen.
Perspectief Wijkwerken wil ook een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod in het reguliere arbeidscircuit tot op heden onbestaande of onvoldoende is. Het gaat hier om hulp aan privépersonen, plaatselijke overheden, niet-commerciële verenigingen…
Door het uitbouwen van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) creëert de gemeente een structuur op lokaal niveau waar gebruikers die op zoek zijn naar dit soort hulp, terecht kunnen.

Voor wie?

Wie kan een beroep doen op Perspectief Wijkwerken?

 • Particulieren
 • Plaatselijke overheden, zoals gemeentebesturen en ocmw’s
 • VZW’s 
 • Onderwijsinstellingen
 • Bedrijven uit de land- en tuinbouwsector

Voorwaarden

Voor welke activiteiten?

 • Kleine herstellings- en onderhoudswerken
 • Kinderopvang ten huize van de ouders (voor- en naschoolse)
 • Oppas of boodschappen doen voor zieken, bejaarden en gehandicapten
 • Klein tuinonderhoud

Procedure

Je schrijft je in als gebruiker bij Perspectief Wijkwerken van De Haan.

Bedrag

Je betaalt een inschrijvingsgeld van 6,20 euro.
Het uurtarief is 6,20 euro (30% fiscaal aftrekbaar).

Meer info

Voordelen?

 • Volledig wettelijk
 • Verzekering tegen arbeidsongevallen
 • 30% fiscaal aftrekbaar

PWA-bestuur

Het PWA van De Haan heeft de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.
De maatschappelijke zetel is het Gemeentehuis, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan.

Samenstelling PWA-raad

Annick Geleleens, voorzitter
Frank van Wijk, ondervoorzitter
Leo Maes, secretaris
Annemie Craeye, penningmeester
Marleen Schillewaert-Vercruyce
Marijke Desmet
Leen D’hondt
Christine Beirens
Trui Jonniaux
Michel Halewyck
Marc Provoost
Robert Vanbillemont