Exacte plaats van strandcabines nu in detail vastgelegd

Gepubliceerd op vrijdag 25 maart 2022 12.06 u.
Met het seizoen voor de deur werd het strand van De Haan – Wenduine gedetailleerd opmeten.

Elk jaar is er discussie als strandcabines en strandbars geplaatst worden. Er is altijd wel ergens iemand die iets verkeerd plaatst en de anderen daarmee in moeilijkheden brengt.

Daarom heeft de dienst Openbaar Domein het hele strand op een professionele wijze opgemeten en de locatie van elke constructie (cabine, strandbar, strandconcessie) vastgelegd in een plan. Hiervoor werd er gebruik gemaakt van een gps-toestel dat de coördinaten van de begin- en eindpunten minutieus geografisch vastlegt (tot op een cm nauwkeurig).

Nu het strand geëffend is, werden alle punten met meetnagels (op de onderdijk) en markeerpaaltjes (in het zand) uitgezet. In totaal werden 339 punten (71 meetnagels, 40 hardhouten palen en 228 meetpaaltjes) uitgezet.

Waar jouw strandcabine precies moet komen, kan je nu dus zien aan de hand van de merkpaaltjes en de plannen die je vindt op www.dehaan.be/strandcabines.

Elke strandcabine krjgt ook een uniek nummer en dus een eigen, vaste plaats. De personen van de preventiedienst komen langs om de nummers aan de cabines te bevestigen.