Plechtige ondertekening Raamakkoord Oudlandpolder

Gepubliceerd op vrijdag 5 april 2019 19.30 u.

Het waterbeheer van de Oudlandpolder staat voor grote uitdagingen. Er is in het gebied nood aan afgestemd peilbeheer voor het natuurgebied Uitkerkse Polders en voor de landbouw in het gebied. Die heeft grotere nood aan waterbuffering. De klimaatontwrichting laat zich in de Oudlandpolder nadrukkelijk voelen. Twintig partners sluiten vandaag een Raamakkoord onder voorzitterschap van gouverneur Decaluwé.

De Oudlandpolder is een vlak gebied van 20.000 hectare dat zich uitstrekt over de gemeenten Blankenberge, Bredene, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke.

De ondertekening van het Raamakkoord is een historische en noodzakelijke stap naar een klimaatrobuust waterbeheer in dit poldergebied. Het Raamakkoord is de oplossing voor minstens vier uitdagingen in de Oudlandpolder:

  1. Beperken van overstromings- en droogterisico’s;
  2. De gebiedsgerichte afstemming van het peilbeheer op de functies in het gebied;
  3. De noodzaak naar meer en ook andere informatie om het peilbeheer te sturen en
  4. Het realiseren van EU-doelstellingen voor natuur.

Het Raamakkoord beantwoordt deze uitdagingen met 15 strategische voorwaarden en 7 operationele voorwaarden.

De ondertekening van het Raamakkoord is een geslaagd voorbeeld dat aantoont dat overleg tussen sectoren kan uitmonden in een win-winsituatie. De Oudlandpolder kan een mooie piloot vormen voor andere poldergebieden” stelt gouverneur Decaluwé.

Een stuurgroep onder voorzitterschap van de gouverneur waakt over de uitvoering van het Raamakkoord. De volgende stap is de vertaling van het Raamakkoord in een actieprogramma, voor een periode van 5 jaar. Eind 2019 is het eerste actieprogramma voorzien.

 

Meer informatie:
Gouverneur Carl Decaluwé via gouverneur@west-vlaanderen.be - 0476 40 85 17