De Haan wordt pleegzorggemeente

Gepubliceerd op vrijdag 13 december 2019 15.30 u.
Deze morgen, vrijdag 13 december, overhandigde Pleegzorg West-Vlaanderen het officiële ‘Pleegzorglabel’ aan de gemeente De Haan. Schepen Marleen Schillewaert-Vercruyce en burgemeester Wilfried Vandaele ontvingen het label uit handen van pleegouders Martin Goetinck en Ingrid Debyser.

"De Haan wil een warme en kindvriendelijke gemeente zijn", stelt schepen voor sociale zaken Marleen Schillewaert-Vercruyce. "Als pleegzorggemeente willen we het draagvlak voor Pleegzorg West-Vlaanderen in De Haan vergroten. Zo kunnen we meehelpen om alle kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen, de kans te bieden om op te groeien in een gepaste thuisomgeving", stelt ze.

In West Vlaanderen zijn er momenteel meer dan 900 pleeggezinnen, die samen meer dan 1200 kinderen en volwassenen met een beperking opvangen. "Toch is er dringend nood aan extra pleeggezinnen", stelt Stefan Deschepper, teamverantwoordelijke bij Pleegzorg Brugge. "Momenteel staan er ongeveer 200 kinderen en jongeren op de wachtlijst in West-Vlaanderen. Voor hen werd er momenteel nog geen plekje in een gezin gevonden. Daarom roept Pleegzorg West-Vlaanderen de steun van de Vlaamse gemeente- en stadsbesturen in met als gezamenlijk doel, namelijk Pleegzorg West Vlaanderen meer bekend te maken en Vlaamse gezinnen warm maken voor pleegzorg."

Wie meer wil weten of interesse heeft om pleegouder te worden kan terecht op de website van pleegzorg West-Vlaanderen