Poetshulp

Inhoud

Tijdelijke hulp aan gezinnen, alleenstaanden, senioren en hulpbehoevenden die moeilijkheden ondervinden bij het gewoon onderhoud van de woning en die onvoldoende financiële middelen hebben om hiertoe iemand anders (of een andere dienst) aan te stellen.

Voorwaarden

Je woont in de gemeente.

Procedure

Bij elke aanvraag voert een maatschappelijk assistent een financieel en sociaal onderzoek uit.

Kostprijs

De bijdrage is inkomstengerelateerd en er wordt met alle inkomsten (maandelijkse inkomsten, huuropbrengsten, KI, spaargeld, enz.) rekening gehouden. Als je geen financieel onderzoek wenst, kan je ook gebruik maken van onze diensten aan het maximumtarief.

Iedere aanvraag wordt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd om over je bijdrage te beslissen.

De poetsdienst wordt per halve dag (voor- of namiddag) verleend vanaf 8.30u tot 17u elke werkdag van de week.

Regelgeving

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van OCMW De Haan stelde een reglement van orde voor de poetsdienst vast. Het reglement vermeldt onder meer wat de inkomstenvoorwaarden zijn, welk takenpakket de poetshulp heeft en wat de verplichtingen van de aanvrager zijn. Dit is een openbaar document die je kunt inkijken bij de dienst Thuiszorg.