Ondersteuning voor het aanleggen van een geveltuin

Inhoud

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van jouw woning. In een geveltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als je graag een geveltuin wil aanleggen, voorziet de gemeente de plantput.

Voorwaarden

Neem je een deel van het voetpad in, dan moet je een toelating hebben om de geveltuin aan te leggen.