Premie voor het plaatsen van een infiltratievoorziening

Inhoud

Een infiltratievoorziening zorgt ervoor dat het regenwater traag in de grond sijpelt en vermijdt dat het regenwater samen met het afvalwater in de riolering terechtkomt. Je kan de infiltratievoorziening ofwel bovengronds ofwel ondergronds plaatsen: bovengronds kan dit via een infiltratiekom of wadi, ondergronds via een infiltratieput of infiltratiebuis.

Wie een infiltratievoorziening plaatst, kan hiervoor een premie ontvangen.

Voorwaarden

Je moet eigenaar zijn van het pand waar je de infiltratievoorziening wil plaatsen.