Premies wonen

Personen die de woonkwaliteit van hun gebouw of woning verbeteren, aanpassen of renoveren kunnen onder bepaalde voorwaarden premies bekomen van de Vlaamse overheid en/of de netwerkbeheerders. Voor deze premies wordt verwezen naar volgende websites:

www.wonenvlaanderen.be/verbouwen

www.fluvius.be/nl/thema/premies

Indien eigenaars, erfpachters, vruchtgebruikers of huurders van een woning mits voorlegging van een geregistreerde huurovereenkomst met de eigenaar, een premie hebben ontvangen van de Vlaamse overheid voor het verbeteren, aanpassen of renoveren van een woning, kunnen ze in bepaalde gevallen ook een aanvullende premie vanwege het gemeentebestuur bekomen.

Voorwaarden

  • De aanvrager moet het genot hebben van een gelijkaardige premie toegekend door de Vlaamse overheid (bewijs voor te leggen).
  • De aanvraag van de aanvullende gemeentelijke premie moet schriftelijk of per e-mail ingediend worden bij het gemeentebestuur.
  • De aanvrager moet in de premiewoning zijn gedomicilieerd, uiterlijk één jaar na datum van ontvangst van de notificatie van de aanpassings-, verbeterings- of renovatiepremie van de Vlaamse overheid.

Bedrag

De premie bedraagt € 100,00 per woonst en wordt verhoogd met € 15,00 per kind ten laste van de aanvrager op datum van ontvangst van de notificatie van een gelijkaardige premie van de Vlaamse overheid.