Privatieve ingebruikname (occasioneel) openbaar domein

Wenst u in De Haan een deel van het openbaar domein of van een publieke ruimte te gebruiken voor bijvoorbeeld een tent, barbecue, standje, showwagen, foodtruck, tapwagen, … voor commerciële doeleinden of is een gelegenheidsinname dan heeft u een vergunning van de burgemeester nodig. De dienst Openbaar domein behandelt alle aanvragen en hanteert hierbij het ‘minderhinderprincipe’.

Minder hinder

De publieke ruimte innemen voor een bouwwerf, steiger, verhuislift, maar ook door een tent, barbecue, springkasteel of foodtruck, … veroorzaakt (vaak) hinder. De dienst openbaar domein probeert deze hinder tot een minimum te beperken door steeds rekening te houden met de aspecten veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit.

Ze wint eventueel het advies in van o.a. de brandweer en/of de politie en indien vereist De Lijn (als er hinder is voor de reisroute van het openbaar vervoer).

Eenmaal de vergunning verstrekt is, ziet de dienst erop toe of de innames verlopen conform de afgeleverde vergunning en of er meldingen of klachten rond de innames zijn.

Op die manier waarborgt de dienst Openbaar domein het ‘minderhinderprincipe’.

Voorwaarden

De inname gebeurt op het openbaar domein van De Haan.

Procedure

  • Wenst u iets te plaatsen op het openbaar domein? Vraag dan minimum 4 weken vóór de gelegenheidsinname uw vergunning aan.
  • Gebruik hiervoor het aanvraagformulier dat je hier kan invullen.

Bedrag

Op gelegenheidsinname van het openbaar domein voor uitstallingen van gelijk welke aard is een belasting gevestigd afhankelijk van de aard, oppervlakte en de duur van inname.

Het reglement kan je hier downloaden.