Inname openbaar domein

Het gaat over een tijdelijke inname van het openbaar domein buiten de normale gang van zaken zoals geregeld in het verkeersreglement. Zo is het dikwijls nodig bij een verhuis één of meerdere parkeerplaatsen vrij te houden en is het bij werken soms nodig om een container of stelling op het voetpad te plaatsen. Ook wanneer u slechts een paar tegels van het voetpad of een halve meter van de rijbaan inneemt, spreken we over een inname openbaar domein. Er wordt vaak gesproken over ‘inname openbare weg’, maar het is dus meer dan dat.

U dient hiervoor een toelating aan te vragen.

Procedure

U dient de inname openbaar domein minimaal 3 weken op voorhand aan te vragen bij de dienst Openbaar domein.

Voor inname van (een) parkeerplaats(en) (dus geen rijweg of voetpad of fietspad) voor maximaal 5 kalenderdagen, volstaat het om 4 werkdagen op voorhand een digitale of schriftelijke melding in te dienen bij de dienst Openbaar domein.

Bedrag

 • inname openbaar domein voor het stapelen van materialen:
  voetpad, binnen perceelgrenzen, aanrekening per dag/m²: € 0,50
  anders dan voetpad, binnen de perceelgrenzen, aanrekening per dag/m²: € 1,00
  inname die de breedte van het bouwperceel overschrijdt, aanrekening per dag/m²: € 2,50
 • plaatsen van containers en liften (daklift, schaarlift, meubellift…):
  aanrekening dag 1: € 10,00
  aanrekening vanaf dag 2 en/of per bijkomende dag: € 5,00
 • occasionele inname door mobiele kranen, hoogtewerkers, chapewagens, betonpompen,…:
  aanrekening per dag: € 10,00
 • plaatsen van torenkranen:
  aanrekening per dag van september t/m juni: € 25,00
  aanrekening per dag in juli en augustus: € 35,00
 • voorbehouden van parkeerplaatsen:
  1 t/m 20 meter, aanrekening voor één dag: € 10,00
  per bijkomende 10 meter: € 5,00
  per bijkomende dag: € 5,00

Regelgeving

Gaat het om een gewestweg, dan dient u eveneens toestemming te vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV), Duinkerkseweg 10, 8400 Oostende.
De gewestwegen in De Haan zijn:
 • N9 (Brugse Baan): Oostende – Brugge
 • N307 (Brugsesteenweg): Wenduine – Strooienhaan
 • N34 (Blankenbergsesteenweg – Ringlaan – Koninklijke Baan): Blankenberge – Oostende en Wenduine – Blankenberge
 • N34y (Nieuwe Rijksweg – Drift): Oostende – Wenduine
 • N317 (Drift): weggedeelte tussen de tramsporen en het Zeecentrum Duneroze
 • N329f (Vosseslag): weggedeelte tussen de Driftweg en de Koninklijke Baan (N34)
 • N377: Vlissegem (Vijfwege) – Jabbeke
AWV rekent een toeslag aan die onder meer afhankelijk is van de oppervlakte die u inneemt.
Bij een gewestweg is er dus zowel een gemeentelijke als een gewestelijke vergunning nodig.
 
Gaat het om werken op de Zeedijk-De Haan of Zeedijk-Wenduine, dan dient u eveneens toestemming te vragen aan het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust (MDK), Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende.
T 059 55 42 11
F 059/50 70 37
De wegen die in De Haan onder het beheer vallen van MDK zijn:
 • Zeedijk-De Haan
 • Zeedijk-Wenduine
 • Rochehelling
 • Manitobahelling
Afhankelijk van de aard van de bezetting zal MDK desgevallend eveneens retributie vorderen voor de inname van het openbaar domein.

Uitzonderingen

In het geval er een aannemer bij betrokken is, dan dient deze de aanvraag te doen.