Premie huwelijksjubileum

Echtparen die een speciaal huwelijksjubileum (50, 60, 65 of 70 jaar) vieren, krijgen hiervoor een premie.

U ontvangt hiervoor een brief van het gemeentebestuur enige tijd vóór de jubileumdatum.