Gemeentelijke geboortepremie - kraamgeld

Bij de geboorte van een kind ontvangt u een geboortepremie van de gemeente.

Voorwaarden

Één van de ouders moet minstens 1 jaar onafgebroken in De Haan gedomicilieerd zijn.

Bedrag

€ 25,00