Gemeentelijke geschenkbonnen

1. Algemene bepalingen

Dit reglement is van toepassing op de handelaars die gevestigd zijn in de gemeente De Haan en die willen deelnemen aan het concept van de gemeentelijke geschenkbon.

De gemeentelijke geschenkbon wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van De Haan, die het te koop aanbiedt.

Tevens kan het college van burgemeester en schepenen de geschenkbon gebruiken als attentie bij allerlei aangelegenheden in de gemeente (geboorten, volle adoptie, huwelijken en huwjubilea, prijzen wedstrijden, …).

Met deze geschenkbon kan de ontvanger terecht bij de deelnemende handelaars in de gemeente De Haan die zich vooraf hebben ingeschreven.

De geschenkbon wordt tevens te koop aangeboden aan de burger vanaf 1 december 2015.

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor alle promotie die hiervoor gevoerd wordt.

2. Voorstelling

De geschenkbon is uitgevoerd in een meerkleurendruk en heeft een waarde van 25,00 euro per geschenkbon. Op elke geschenkbon staat een geschenkbonnummer en een vervaldatum vermeld. Na het verstrijken van de vervaldatum zal de handelaar de geschenkbon niet meer aanvaarden. De geschenkbon heeft een geldigheidsduur van 6 maanden, is niet in contanten omruilbaar en er wordt niet op teruggegeven. De geschenkbon kan uitsluitend gebruikt worden bij contante aankopen. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de geschenkbon(nen) overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Doorhalingen of wijzigingen aangebracht op de geschenkbon maken de bon ongeldig. Een beschadigde geschenkbon zal door de handelaar evenmin als betaalmiddel worden aanvaard.

De geschenkbon zal aan de begunstigde(n) worden aangeboden in een aangepaste geschenkverpakking die de geschenkbon(nen) en een lijst van de deelnemende handelaars alfabetisch gerangschikt bevat.

De geschenkbon kan niet worden vervangen ingeval van verlies. Alle deelnemende handelaars die zich vooraf bij de gemeente hebben ingeschreven zullen de geschenkbon aanvaarden.

3. Registreren als deelnemende handelaar

De inschrijving is volledig gratis voor de handelaar. Elke handelaar gevestigd in de gemeente De Haan kan zich inschrijven als deelnemende handelaar. De handelaar die zich heeft ingeschreven, is akkoord om de geschenkbon te aanvaarden.

Inschrijven als deelnemende handelaar kan door het online deelnameformulier onderaan deze pagina in te vullen.

4. Herkenning van deelnemende handelaars

Een alfabetische lijst van de deelnemende handelaars is in de geschenkverpakking voorzien. Deze lijst vind je ook terug onderaan deze pagina.

5. Ontvangen van de geschenkbonnen

De klant geeft de geschenkbon af aan de handelaar. De vervaldatum dient te worden gecontroleerd. De handelaar aanvaardt na controle de geschenkbon(nen) van de klant. Na het verstrijken van deze vervaldatum wordt de geschenkbon niet meer ter betaling aanvaard door de handelaar.

6. Terugbetaling van de geschenkbonnen

De handelaar levert de geschenkbon(nen) samen met het terugbetalingsformulier in bij de dienst Lokale Economie (gemeentehuis 2de verdieping, Leopoldlaan 24), ten laatste 1 maand na vervaldatum. De ambtenaar tekent het uitbetalingsformulier af voor ontvangst waarbij de handelaar een duplicaat ontvangt. Na ontvangst bij de gemeente van de geschenkbon(nen), het ingevulde en ondertekende formulier en een controle van de ingeleverde geschenkbon(nen) zal het verschuldigde bedrag op de rekening van de handelaar worden gestort.

7. Kwaliteit van goederen en diensten

Het gemeentebestuur van De Haan is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de goederen en diensten die met de gemeentelijke geschenkbon(nen) worden aangekocht.

Deelnemende handelaars