Proefproject met bladkorven

Gepubliceerd op donderdag 14 november 2019 14.30 u.

Sommige gemeenten plaatsen al jaren bladkorven in het straatbeeld. In de herfst kunnen mensen er de bladeren in kwijt die zij opvegen op het voetpad of op de grasstrook tussen de rijweg en hun eigendom. Iedereen is immers verplicht die stroken netjes te houden (sneeuw ruimen, bladeren opvegen…). De gemeente ledigt die korven dan op gezette tijden. Op de inspraakvergaderingen in de verschillende Haanse deelgemeenten dit voorjaar vroeg een aantal inwoners of ook De Haan zo’n korven wou plaatsen. Daar bestond bij het gemeentebestuur enige aarzeling voor omdat sommige gemeenten er zich over beklagen dat mensen niet alleen afgevallen bladeren, maar ook ander afval in de korven gooien. En dat ze er ook het tuinafval van hun eigen tuin in deponeren, wat niet de bedoeling is.

Schepen van Leefmilieu Mathieu Delbarge: "Wie de inspanning doet om de bladeren op het openbaar domein voor zijn of haar deur op te ruimen, vindt het soms van het goede teveel als ze daar dan ook nog eens zelf groenzakken voor moeten kopen. Voor die mensen zijn de bladkorven bedoeld. Wij willen eens uitproberen of het systeem werkt."

Schepen van Werken in Eigen Beheer Christine Beirens: "Daarom hebben we bij wijze van proef bladkorven geplaatst in enkele straten. We laten ze staan tot de herfst voorbij is en in die periode kijken we goed of en hoe de korven gebruikt worden. Op basis van die proef kunnen we dan beslissen of we de proef volgend jaar herhalen en uitbreiden, dan wel of we ermee stoppen."

De korven staan sinds 13 november opgesteld op de hoek van de Waterkasteellaan en de Velasquezlaan (1), in de Rembrandtlaan (2), in de Rubenslaan (5), Ringlaan - Zuid (3) en Ringlaan - Noord (3)