Programmatische Aanpak Stikstof

Gepubliceerd op dinsdag 21 maart 2023 13.35 u.
Om de Europese natuurdoelen te halen en onze gezondheid te beschermen, neemt Vlaanderen maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken en de natuur te herstellen. De Vlaamse regering nam hierover een beslissing op 10 maart 2023.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) heeft als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Raadpleeg de verschillende documenten van het Vlaamse stikstofplan

Met vragen kan je terecht bij het departement Omgeving via stikstof@vlaanderen.be of telefonisch op 02 553 75 86.