Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Er is mogelijkheid om klacht in te dienen tegen een besluit bij de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Klachtenwegwijzer