Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Op deze pagina

Data Raad van Maatschappelijk Welzijn 2021

Agenda (dagorde), notulen en uittreksels Raad van Maatschappelijk Welzijn

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, ...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen.

Raadpleeg de agenda (dagorde), notulen en uittreksels van de Raad van Maatschappelijk Welzijn (vanaf 30 juni 2021)

Klachten

Er is mogelijkheid om klacht in te dienen tegen een besluit bij de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Ga naar de klachtenwegwijzer