Redactieraad

Het samenstellen van het driemaandelijkse gemeentelijk informatieblad gebeurt onder toezicht van de redactieraad. In de raad hebben afgevaardigden van alle politieke fracties zitting en afgevaardigden van de verschillende adviesraden.

Voorzitter:
Wilfried Vandaele

Leden:
Hans Vansever (afgevaardigde van de algemeen directeur)
Kurt Borgoo (afgevaardigde OCMW)
Robrecht Sinnaeve (voorzitter jeugdraad)
Tom Dermaut (voorzitter sportraad)
Dirk Content (voorzitter milieuraad)
Klaas Staelens (afgevaardigde feest- en toerismecomité)
Nancy David (voorzitter cultuurraad)
Bart Goethals (voorzitter bestuursorgaan bibliotheek)
Griet Vannieuwenhuyze (afgevaardigde Bewust)
Inge Vermote (afgevaardigde Bewust)
Co Danneels (afgevaardigde Groen)
Cindy Defraeye (afgevaardigde Open & N-VA)
Naomi Museeuw (afgevaardigde Open & N-VA)
Nele Huysentruyt (afgevaardigde Samen Vooruit!)
Maïté Vandenberghe
Patti Van Laer