Redactieraad

Het samenstellen van het driemaandelijkse gemeentelijk informatieblad gebeurt onder toezicht van de redactieraad. In de raad hebben afgevaardigden van alle politieke fracties zitting en afgevaardigden van de verschillende adviesraden.

Voorzitter:
schepen Marleen Bouwens - De Soete

Leden:
Hans Vansever (afgevaardigde van de gemeentesecretaris )
Kurt Borgoo (afgevaardigde OCMW)
Vicky Borret (voorzitter jeugdraad)
Tom Dermaut (voorzitter sportraad)
Adelin Lambert (afgevaardigde milieuraad)
Freddy Masson (voorzitter feest- en toerismecomité)
Carine Vansteenkiste-Olivier (voorzitter cultuurraad)
Bart Goethals (voorzitter bestuursorgaan bibliotheek)
Roger Deswelgh (afgevaardigde Bewust ’12)
Annemie Craeye (afgevaardigde sp.a)
Luc Vermeire (afgevaardigde Bewust ’12)
Jeroen Decherf (afgevaardigde Bewust ’12)
Leen D’hondt (afgevaardigde Bewust ’12)
Steven De Coninck (afgevaardigde L.B.)
Griet Vannieuwenhuyse (afgevaardigde N-VA/Samen)