Reglement betreffende organisatie en tarieven voor gelegenheidsverkoop