Reglement Erfgoedpluim

1. Het college van burgemeester en schepenen van De Haan reikt een Erfgoedpluim uit als blijk van waardering aan mensen die hun erfgoedpand op een historisch en bouwtechnisch verantwoorde manier hebben gerestaureerd.  

2. In de praktijk zal het bijna altijd gaan om beschermde monumenten of gebouwen op de VIOE-lijst (Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed).

3. Aan de Erfgoedpluim is geen geldbedrag verbonden, wel een blijvend aandenken.

4. Leden van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de cultuurraad en de Gecoro kunnen panden voorstellen om in aanmerking te komen voor de Erfgoedpluim. Het college van burgemeester en schepenen maakt de keuze.

5. Een vaste periodiciteit voor het uitreiken van de Erfgoedpluim is er niet, maar om de waarde van de erkenning niet uit te hollen, wordt er omzichtig mee omgesprongen.

Ook interessant