Reservatie recyclagepark

Vanaf dinsdag 4 augustus kan je reserveren voor het recyclagepark.

Reserveer nu via www.dehaan.mijnrecyclagepark.be

Wij vragen je om de volgende voorwaarden door te nemen en te respecteren:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens je bezoek aan het recyclagepark.
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent aan het recyclagepark.
 • Blijf in je wagen zitten tijdens het wachten.
 • Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel voor zware stukken mag een tweede persoon je helpen. Laat je kinderen thuis.
 • De parkwachter mag je niet helpen uitladen.
 • Maximum 15 minuten om uit te laden.
 • Sorteer je afval thuis. Je tijd op het recyclagepark is beperkt om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om hun afval te lossen. Wie zijn afval niet op voorhand heeft gesorteerd, krijgt geen toegang.
 • Hou onderling 1,5 meter afstand, sta niet met anderen rond 1 container.
 • Max. 1,5 m³ per aanvoer. Grote aanvoeren krijgen geen toegang.
 • Geen bedrijfsgebonden afval!
 • Enkel betaling aan betaalautomaat (dus geen cash aan de parkwachters!).
 • Je neemt best je reservatiebevestiging mee naar je afspraak (op papier of digitaal). Op vraag van de parkwachter moet je die kunnen vertonen.
 • Indien er zich problemen voordoen met de reservatie, neem dan telefonisch contact op met het nummer: 059 24 21 28 (tijdens de kantooruren).
 • Hou je identiteitskaart of andere pas bij de hand. Je hebt 10 minuten om de registratie te vervolledigen.

Belangrijk

 • Respecteer je gekozen tijdstip! Je kunt je maximaal 10 minuten vóór je afspraak aanmelden en maximaal 10 minuten ná je afspraak!
 • Maximaal 2 afspraken per maand!

In beeld