Resultaten enquête Grotestraat

Gepubliceerd op maandag 16 november 2020 12.30 u.
Over de heraanleg van de Grotestraat, waarvoor de plannen stilaan in een eindfase komen, kon u uw mening geven over de verkeersafwikkeling in de Grotestraat, de Duinenweg en de Wenduinesteenweg.

Uit de enquête blijkt dat een grote meerderheid de voorkeur geeft aan de rijrichting van de Stationsstraat naar de Duinenweg. Er was ook een meerderheid voor tonnagebeperking in de Duinenweg, maar niet voor een zone 30.
Het stuk eenrichtingsverkeer in de Wenduinesteenweg kreeg ook een meerderheid achter zich.

Sommige inwoners vroegen waarom in de enquête niet de mogelijkheid werd geboden om de oude situatie, nl. tweerichtingsverkeer in de Grotestraat, te behouden. De reden is dat volgens het studiebureau niet aan alle eisen m.b.t. fietspad, voetpad, parkeerstrook… voldaan kan worden bij een tweerichtingsverkeer omdat de breedte onvoldoende is.

Het voorstel van sommigen om er een fietsstraat van te maken, lijkt ook niet haalbaar. Om een fietsstraat te maken, moeten er echt wel veel fietsers zijn (min. 2 fietsers voor 1 auto). Bovendien wordt het vrachtverkeer in fietsstraten beperkt, wat voor een invalsweg als de Grotestraat niet vanzelfsprekend is.

561 enquêtes werden ingevuld.