Retributie - Gebruik muziekinstrumenten

Een instrument kan door éénzelfde persoon voor ten hoogste 1 jaar gehuurd worden.

Bedrag

25,00 € per instrument per jaar

Vooraleer een muziekinstrument in huur gegeven wordt, zal door de huurder een waarborgsom van 50,00 € in de gemeentekas gestort worden. De borgsom die in de gemeentekas gestort wordt, brengt geen intrest op.

Afhandeling

De retributie moet contant betaald worden bij de afhaling van het instrument. Het huurgeld is niet terugvorderbaar wanneer de huurder voortijdig de lessen stopzet. In dit geval moet de huurder het muziekinstrument onverwijld teruggeven.

De borgsom wordt volledig vrijgegeven van zodra het instrument teruggegeven wordt en werd vastgesteld dat het instrument in goede staat verkeert.
Bij verlies of bij beschadiging van het muziekinstrument wordt de borgsom aangesproken. Wanneer deze borgsom niet toereikend is, moet de huurder het saldo van de aankoop- of herstellingskosten betalen.