Retributie - Verkoop van huisvuilzakken, gebruik van het containerpark en ondergrondse containers, en ophaling grofvuil en schroot