Retributie - Dossierkosten voor het verzenden van aanmaningen

Datum beslissing: 16.06.2022
Datum bekendmaking: 22.06.2022

Er wordt ter vergelding van de kosten gemaakt voor het versturen van aanmaningen, een retributie gevorderd.
De retributie is verschuldigd door diegenen die de retributie, kosten en vergoedingen niet binnen de gestelde termijn hebben vereffend.

Bedrag

  • voor de verzending van een eerste aanmaning: € 5,00
  • voor de verzending van een volgende (of aangetekende) aanmaning: € 15,00

Afhandeling

De betaling van de retributie zal geschieden binnen 14 dagen volgend op het schriftelijk verzoek van het gemeentebestuur. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering geschieden overeenkomstig art. 94 van het gemeentedecreet.