Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen vervangen wordt door zogenaamde ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming en de bouwmogelijkheden vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet.

Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Een ruimtelijk uitvoeringsplan voert een ruimtelijk structuurplan uit.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan schrijft voor:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden

Er worden in Vlaanderen op drie verschillende bestuursniveaus ruimtelijke uitvoeringsplannen aangemaakt:

  • op gewestelijk niveau: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
  • op provinciaal niveau: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
  • op gemeentelijk niveau: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen