Raad voor Maatschappelijk Welzijn - Jaarrekening 2019