Serviceflat en assistentiewoning

Inhoud

Een serviceflat of assistentiewoning is een flat in een serviceflatgebouw of in een groep van assistentiewoningen. Je huurt er een individuele flat en woont er zelfstandig. Een serviceflat of assistentiewoning heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen,…

Je kan ook gebruik maken van gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. In gemeenschappelijke ruimtes kan je de andere bewoners ontmoeten.

Voorwaarden

  • Je moet 65 jaar zijn (of één van beide partners).

  • Je moet genoeg zelfredzaam zijn om je leven zelfstandig te kunnen organiseren (attest van huisdokter).

  • Je moet een lokale binding hebben met de gemeente.

Kostprijs

De dagprijs bedraagt vandaag 15,00 euro per dag en per flat, ongeacht de ligging in de residentie.

Regelgeving

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW stelde de interne afsprakennota voor de assistentiewoningen vast. Het vermeldt onder meer wie zich kan inschrijven, hoe je je moet inschrijven, wat de verblijfsvoorwaarden zijn enzovoort. Dit is een openbaar document dat je kunt inkijken bij de dienst Huisvesting.