Sluikstorten en afval verbranden

Het achterlaten van afval op niet-reglementaire tijdstippen of plaatsen wordt beschouwd als sluikstorten en wordt streng beboet.
Ook verbranden van afval is verboden en wordt beboet.

De Vlaamse milieureglementering verbiedt het verbranden van afvalstoffen. Er is evenwel een uitzondering voor plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen of eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden op voorwaarde dat de stookplaats zich op ten minste honderd meter afstand van alle begroeiing en bebouwing bevindt. In de praktijk zijn er zeer weinig plaatsen die aan deze eis voldoen, zeker in de woonzones.

Bedrag

Sluikstorten

  • klein afval (hondenpoep, paardenpoep, flessen, blikken): € 50
  • middelgroot afval (niet reglementaire huisvuilzakken, klein huisraad): € 100
  • groot afval (grote huisraad, tv’s, frigo’s, matrassen): € 250

Afval verbranden

 Stokers kunnen bij overtredingen boetes krijgen die oplopen tot € 2.500.