Speelpleinwerking

Inschrijven

Je hoeft niet in te schrijven.
Vul wel op voorhand de inlichtingenfiche in als jouw kind(eren) voor de eerste keer komen.
Bij wijziging van gegevens (adres/diagnose/...) moet je een nieuwe inlichtingenfiche invullen.

Prijs en betaling

Een volledige dag speelpleinwerking (inclusief water, fruit en koek) kost 5,00 euro, een halve dag 2,50 euro. Je krijgt hiervan een factuur.
 
Indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming of/en in contact staat met het OCMW, CAW of een andere sociale organisatie, neem dan zeker contact op met de dienst Jeugd. Misschien kom je in aanmerking voor sociaal tarief (50 % korting).

Indien jouw kind specifieke noden heeft, kan je vooraf eens bij de dienst Jeugd langsgaan om deze te bespreken. 

De deelnemers zijn verzekerd tegen ongevallen. De verzekering heeft betrekking op de wettelijke aansprakelijkheid en op de medische behandelingskosten na tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

Fiscaal aftrekbaar?

De speelpleinwerking is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot en met 14 jaar. De attesten worden automatisch opgestuurd.

Terugbetaling via het ziekenfonds

Via jouw ziekenfonds kan je een terugbetaling krijgen van deelname aan de speelpleinwerking. De dienst Jeugd vult de attesten in en bezorgt deze na de herfstvakantie aan de ouders.

Jonger dan 6 jaar?

Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen terecht in IBO De Mallemolen.

Contactgegevens IBO De Mallemolen

Busvervoer

Kinderen kunnen gratis gebruik maken van de gemeentebus, voor de heenritten naar en terugritten van de speelpleinwerking 't Pling en IBO De Mallemolen. Er zijn verschillende opstapplaatsen in onze gemeente. Afhankelijk van het aantal te vervoeren kinderen en ritten kan het zijn dat de bus iets vroeger ter plaatse is.

Uurregeling gemeentebus