Stemmen met een volmacht

Inhoud

Voor de federale, regionale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024 geldt er opkomstplicht. Als je niet in staat bent om naar de stembus te gaan en geen volmacht verleent, kan je vervolgd worden door de politierechter.

Voor de lokale en provinciale verkiezingen in Vlaanderen op 13 oktober 2024 is stemmen niet langer verplicht. Als je je die dag niet naar de stembus kan begeven, kan je een volmacht geven, maar dat is niet meer verplicht.

Voorwaarden

Waarom kan je niet gaan stemmen?

Wie bevestigt?

Bezoek aan de dienst Burgerzaken nodig?

ziekte of handicap

arts

neen

professionele reden - werknemer

werkgever

neen

professionele reden - zelfstandige

burgemeester of zijn afgevaardigde op basis van een verklaring op eer

ja *

studie

onderwijsinstituut

neen

vrijheidsberoving

penitentiaire instelling

neen

activiteiten in het kader van godsdienst of overtuiging

organisator van de activiteit

neen

verblijf in het buitenland
(Het is niet mogelijk om een volmacht te geven als je op vakantie bent in Belgiƫ.)

burgemeester of zijn afgevaardigde op basis van bewijsstukken of een verklaring op eer

ja *

* Maak bij voorkeur een afspraak bij de dienst Burgerzaken. Breng de verklaring op eer (of bewijsstukken in geval van vakantie in het buitenland) en jouw identiteitskaart mee. Het volmachtformulier wordt voor jou afgedrukt aan het loket.

Aan wie kan je een volmacht geven?

Het is mogelijk om een volmacht te geven aan een andere kiezer. Met een andere kiezer wordt bedoeld: een kiezer die op dezelfde kandidaten kan stemmen als een kiezer die de volmacht geeft. Een kiezer kan slechts 1 volmacht uitoefenen.

Bijvoorbeeld: Een EU-burger kan geen volmacht uitoefenen voor een Belg. Een Belg kan wel een volmacht uitoefenen voor een EU-burger, aangezien die ook deelneemt aan de verkiezing voor het Europees Parlement.

Bewijsstukken

Jij (de volmachtgever) vult het volmachtformulier in en ondertekent het.

Je laat het ook ondertekenen door de volmachtkrijger.

Je moet het ook laten ondertekenen door de persoon die verklaart dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen.

Ik krijg een volmacht van iemand. Wat moet ik doen op de dag van de verkiezingen?

Als volmachtkrijger ga je eerst stemmen in jouw eigen stembureau. Daarna ga je stemmen in het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever staat. Als dat een ander stembureau is dan dat van jou, dan moet je dus in 2 stembureaus gaan stemmen.

Geef deze documenten aan de voorzitter van het stembureau van de volmachtgever:

  • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier

  • Jouw afgestempelde oproepingsbrief

  • Jouw identiteitskaart

Het is aangeraden om ook de oproepingsbrief van de volmachtgever mee te brengen.

Procedure

Meer info

Als je geen volmacht wil geven, kan je jouw onthoudingsredenen doorsturen naar de vrederechter van jouw kanton. Die zal oordelen of jouw redenen al dan niet verantwoord zijn.

Stuur de schriftelijke rechtvaardiging naar:
Vredegerecht Brugge II, Kazernevest 4, 8000 Brugge
vred.brugge@just.fgov.be