Strandsuppletiewerken in Wenduine

Gepubliceerd op donderdag 12 april 2018 8 u.
In opdracht van de Vlaamse overheid, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust, worden suppletiewerken uitgevoerd op het strand van Wenduine.
Het op te spuiten volume bedraagt 100.000m³. Dit zand wordt vanaf de Rotonde verspreid over een lengte van 700 meter.
Op zondag 15 april worden de leidingen verplaatst van de werf in Bredene naar het strand van Wenduine.
De opspuitingswerken starten op maandag 16 april. Er wordt gewerkt vanaf de Rotonde in de richting van de Manitobahelling. De uitvoering van de werken is afhankelijk van de getijden. Enkel bij hoogwater kan het schip, dat het zand aanlevert, aankoppelen.
Het strand wordt tijdens de duur van de werken niet over de volle lengte afgezet. De werfzone bedraagt een 50-tal meter en schuift op naarmate de werf vordert.
Uit veiligheidsoverwegingen wordt de werfzone in het kader van de werken afgezet met hekkens. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om deze zone niet te betreden aangezien er kans is op drijfzand.
De werken zullen tegen eind april voltooid zijn.
Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken die tijdens de uitvoering van de werken vastgesteld worden.