Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

Inhoud

Broedt er een boerenzwaluw in jouw stal? Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder jouw dakgoot? Dan wordt jouw gastvrijheid beloond met een subsidie. Zowel de landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden

De woningen en/of andere gebouwen waar de zwaluwen zich nestelen, liggen op het grondgebied van de gemeente waar je jouw aanvraag voor subsidie indient.

Je leeft de voorwaarden ter bescherming van de huis-, boeren- of gierzwaluwen strikt na, nl.:

 • je houdt deze kolonie(s) in stand door het afsteken of verwijderen van de nesten te voorkomen

 • je beperkt de hinder tijdens de broedperiode tot een minimum

 • je gaat akkoord met de controle van de kolonie door een toezichthoudende milieuambtenaar in de periode tussen het broeden en uitvliegen van de jongen

 • je behoudt de nesten ook na de broedperiode

 • de uitbetaling van de subsidie moet binnen de perken van de jaarlijks voorziene en goedgekeurde kredieten op de begroting zijn

Procedure

Aanvragen gebeuren

 • via het digitaal formulier dat je terugvindt in het e-loket

 • in de periode van het broedseizoen, van 1 mei t/m 30 juni, opdat controle mogelijk zou zijn

Financiële voordelen

De subsidie wordt vastgelegd op basis van het aantal bewoonde nesten.

 • 1 t/m 2 nesten (kleine kolonie): 25,00 euro per jaar

 • 3 t/m 5 nesten (middelgrote kolonie): 37,50 euro per jaar

 • meer dan 5 nesten (grote kolonie): 50,00 euro per jaar

Meer info

Soorten zwaluwen

Boerenzwaluw

 • De typische kleine zwaluw

 • De bovenzijde is donkerglanzend blauwzwart, de onderzijde is overwegend wit. Heeft een donker roodbruine gezichtsvlek.

 • Broedt vooral bij boerderijen.

Huiszwaluw

 • Kleine bonte zwaluw

 • Heeft glanzende blauwzwarte bovendelen, met een wat doffere, zwarte slagpennen en een goed herkenbare witte stuit. De blauwzwarte staart is licht gevorkt. Poten en tenen zijn wit gevederd, dit is goed zichtbaar wanneer de vogel modder voor zijn nest verzamelt.

Gierzwaluw

 • Vrij kleine zwaluw

 • Herkenbaar aan de sikkelvormige vleugels.

 • Roetzwart vanboven en onder, op zijn grijze witte keel na. Heeft een korte gevorkte staart.

Tips om ervoor te zorgen dat de nesten de volgende jaren ook bewoond worden:

 • Gebruik geen chemische insectenbestrijders op de muren en plafond van de ruimte waar de nesten zich bevinden.

 • Spaar de nesten bij het schoonmaken van de ruimte.

 • Vermijd het gebruik van lakverven op de muren en plafond in de nabijheid van de nesten.

 • Gebruik bij voorkeur natuurlijke producten bij het kalken van muren in de nabijheid van de nesten.

 • Laat openingen in het gebouw zodat de zwaluwen toegang hebben.

 • Zorg ervoor de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of andere dieren.

 • Behoud verlaten nesten minstens drie jaar.

Last van de uitwerpselen?

Breng een mestplank aan onder het nest:

 • Deze plank voldoet best aan deze afmetingen: 30 cm (breedte) x 50 cm (lengte).

 • Hang de plank 30 cm onder het nest.

 • De plank moet vanaf oktober (na het broedseizoen) verwijderd worden en mag pas bij heringebruikname van het nest het volgende jaar terug gehangen worden.