Subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers

Onder herbruikbare luiers wordt verstaan elke luier (gaande van de klassieke katoenen luier tot de voorgevormde broekluier) die meermaals gebruikt kan worden. Dit wil zeggen dat deze luier(s) na gebruik niet weggegooid maar gewassen en hergebruikt worden.

Voorwaarden

  • De subsidie kan worden aangevraagd door de ouder(s) of voogd(en) van een kind die allen op hetzelfde adres in het bevolkings- of vreemdelingenregister van De Haan zijn ingeschreven.
  • De aanvraag moet gebeuren vóór de derde verjaardag van het kind.
  • Als aankoopbewijs geldt enkel een op naam van de aanvrager(s) afgeleverde factuur. De datum van de factuur mag niet ouder zijn dan drie jaar te rekenen vanaf de datum van de aanvraag van de subsidie. Een factuur wordt slechts als bewijs aanvaard indien de aanvrager(s) én het kind op het ogenblik van de factuurdatum op hetzelfde adres in het bevolkings- of vreemdelingenregister van De Haan waren ingeschreven.
  • Facturen met een datum vanaf 01.01.2020 kunnen als aankoopbewijs worden aanvaard.
  • De aankoop van tweedehands herbruikbare luiers komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximum 50% van het aankoopbewijs van herbruikbare luiers met een maximum van € 125,00 per kind tot de leeftijd van 3 jaar.