Subsidie voor het behoud van zwaluwkolonies

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen ter bevordering van het broedsucces van zwaluwen, met name huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw.

Voor wie?

De subsidie heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen, gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan en zal worden uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waarin de kolonie zich bevindt. Er is maar één aanvraag per persoon en per adres mogelijk. In geval van een meergezinswoning wordt de subsidie uitbetaald aan de vereniging van mede-eigenaars.

Voorwaarden

 1. De subsidie wordt enkel verleend indien er effectief huis-, boeren of gierzwaluwen in nestelen en onder de voorwaarde dat de nesten na het broedseizoen niet verwijderd worden.
 2. De subsidie wordt pas uitbetaald op het ogenblik dat de kolonie wordt vastgesteld door de toezichthoudende milieuambtenaar van de gemeente of door zijn/haar plaatsvervanger.

 3. De subsidie wordt toegekend binnen de perken van de daartoe op de gemeentebegroting uitgetrokken kredieten.

Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Procedure

Aanvragen voor het bekomen van deze subsidie dienen schriftelijk te worden ingediend, op het hiervoor door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulier of via het digitaal formulier onderaan deze pagina.

De subsidie moet worden aangevraagd in de periode van het broedseizoen, zijnde van 1 mei t/m 30 juni, opdat controle mogelijk zou zijn.

Bedrag

Voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 1 t/m 2 nesten (kleine kolonie) wordt een subsidie verleend van € 25,00 per jaar. Bestaat de kolonie uit 3 t/m 5 nesten (middelgrote kolonie), dan bedraagt de subsidie € 37,50 per jaar. Bij meer dan 5 nesten (grote kolonie), is dit € 50,00 per jaar.

Soorten zwaluwen

Boerenzwaluw:

 • De typische kleine zwaluw
 • De bovenzijde is donkerglanzend blauwzwart, de onderzijde is overwegend wit. Heeft een donker roodbruine gezichtsvlek. 
 • Broedt vooral bij boerderijen

Huiszwaluw:

 • Kleine bonte zwaluw
 • Heeft glanzende blauwzwarte bovendelen, met een wat doffere, zwarte slagpennen en een goed herkenbare witte stuit. De blauwzwarte staart is licht gevorkt. Poten en tenen zijn wit geverderd, dit is goed zichtbaar wanneer de vogel modder voor zijn nest verzamelt. 

Gierzwaluw:

 • Vrij kleine zwaluw
 • herkenbaar aan de sikkelvormige vleugels. 
 • Roetzwart vanboven en onder, op zijn grijze witte keel na. Heeft een korte gevorkte staart. 

Tips om ervoor te zorgen dat de nesten de volgende jaren ook bewoond worden:

 • Gebruik geen chemische insectenbestrijders op de muren en plafond van de ruimte waar de nesten zich bevinden.
 • Spaar de nesten bij het schoonmaken van de ruimte.
 • Vermijd het gebruik van lakverven op de muren en plafond in de nabijheid van de nesten.
 • Gebruik bij voorkeur natuurlijke producten bij het kalken van muren en pland in de nabijheid van de nesten. 
 • Laat openingen in het gebouw zodat de zwaluwen toegang hebbben. 
 • Zorg ervoor de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of andere dieren. 
 • Behoud verlaten nesten minstens drie jaar. 

Last van de uitwerpselen? 

Breng een mestplank aan onder het nest:

 • Deze plank voldoet best aan deze afmetingen: 30 cm (breedte) x 50 cm (lengte). 
 • Hang de plank 30 cm onder het nest. 
 • De plank moet vanaf oktober (na het broedseizoen) verwijderd worden en mag pas bij heringebruikname van het nest het volgende jaar terug gehangen worden. 

In beeld