Taxicheques

Inhoud

Ben je een senior of een persoon met een handicap en neem je vaak een taxi voor jouw verplaatsingen? Vraag dan jouw taxicheques aan. Je kan deze cheques gebruiken om jouw taxirit te betalen.

Voorwaarden

  • De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van De Haan.

  • De aanvrager komt in aanmerking volgens de voorwaarden van het Hulpverleningskader van het OCMW (inkomensgerelateerd) (categorie 1).

  • De aanvrager komt niet in aanmerking volgens de voorwaarden van het Hulpverleningskader en heeft maximum 1 onroerend goed in zijn bezit waarvan het niet-geïndexeerd KI van deze niet hoger is dan € 1.500,00 (categorie 2).

  • De aanvrager kan zich (tijdelijk) moeilijk verplaatsen.

  • De aanvrager kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer.

Procedure

Je kan de taxicheques aanvragen bij het Sociaal Huis.

Regelgeving

  • Je kan max. 25 taxicheques per jaar kopen, die door jou en je gezinsleden kunnen gebruikt worden.

  • De cheques zijn 1 jaar geldig.

  • Je kunt de cheques niet inruilen, doorgeven of doorverkopen.

Financiële voordelen

Een taxicheque kost 8 euro en de gemeente betaalt hiervan 4 of 2 euro terug, al naargelang de categorie waartoe je behoort (zie 'Voorwaarden').