Technisch assistent - redder (m/v/x)

Taak

Je staat onder leiding van de sportfunctionaris en je houdt toezicht op de zwembadgebruikers en de technische installaties, staat in voor klein onderhoud, helpt bij sportpromotionele activiteiten en verricht kassadienst.

Vereisten

Je kan zelfstandig, systematisch, ordelijk, oplettend en vooruitziend taken organiseren, je bent in het bezit van een brevet hoger redder en je slaagt voor de selectieprocedure.

Aanbod

Voltijdse arbeidsovereenkomst in contractueel verband voor onbepaalde duur. 

Weddeschaal: D1 - D3 - aanvangswedde: min. € 1.929,61 – max. 3.003,23 bruto.

Sollicitatie

Kandidaturen dienen schriftelijk met c.v., en vergezeld van een uittreksel uit het strafregister en een kopie van de behaalde diploma’s, ingediend te worden bij het gemeentebestuur De Haan, Leopoldlaan 24 te 8420 De Haan of via e-mail naar personeelsdienst@dehaan.be.

De gedetailleerde functieprofielen, examenprogramma’s en verdere informatie zijn te verkrijgen bij de dienst personeel en HRM, schriftelijk of via e-mail naar personeelsdienst@dehaan.be.