Toekomstplannen voor De Haan goedgekeurd

Gepubliceerd op maandag 6 januari 2020 10 u.
Zonder verhoging basisbelastingen en zonder nieuwe leningen.

De gemeenteraad keurde op 20 december 2019 het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 goed. Dat plan bevat de acties voor de komende jaren en geeft aan welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.

De basisbelastingen worden niet verhoogd: de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op 881,61 en de aanvullende personenbelasting blijft op 5%. Bovendien wordt er niet geleend.

Klik hier voor het volledige plan met de budgetten.