Toelating tot arbeid voor buitenlandse werknemers

Inhoud

Als u als werkgever een buitenlandse werknemer in loondienst wilt aanwerven, moet u daar vooraf een toelating tot arbeid voor aanvragen.

Voorwaarden

Het soort werk dat de buitenlander zal verrichten, bepaalt of hij zal worden toegelaten tot de arbeidsmarkt. Een toelating tot arbeid kan alleen worden toegekend als het werk van de buitenlander tot een welbepaalde categorie behoort. Voor elke categorie gelden aparte voorwaarden en procedures.

Voor bepaalde categorie├źn van buitenlanders is er geen toelating tot arbeid vereist, bijvoorbeeld als het gaat om onderdanen van een EU-lidstaat of van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland. Zij mogen om het even welke job uitoefenen in Vlaanderen, bij om het even welke werkgever.

Procedure

Afhankelijk van de periode die de buitenlandse werknemer in Vlaanderen zal werken, vraagt u de toelating tot arbeid aan per e-mail of via het uniek loket.