Toelating tot crematie

Inhoud

Om een overledene te laten cremeren moet je de toelating hebben van het gemeentebestuur.

Procedure

Je moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Dienst Burgerzaken waar het overlijden is aangegeven. Meestal is het de begrafenisondernemer die zorgt voor deze aanvraag.

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

  • de aanvraag tot crematie

  • een attest van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. In dit attest staat vermeld of het om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden gaat:

    • Werd er een natuurlijk overlijden vastgesteld, dan heb je een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts.

    • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden, heb je een toelating nodig van de Procureur des Konings.

De toestemming tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na het indienen van de aanvraag gegeven.

Kan ik zelf bepalen of ik moet worden gecremeerd?

Personen die wensen zich na hun overlijden te laten cremeren, kunnen tijdens hun leven een laatste wilsbeschikking indienen bij de Dienst Bevolking.

Voor meer info neem je best contact op met jouw gemeente.

Uitzonderingen

Voor biocrematie (resomeren of verwateren) is er nog geen wettelijk kader.

Ook interessant

Externe links