Toeristische logies (brand)veiligheid

Sinds 1 april 2017 is het nieuw Vlaams logiesdecreet van kracht. Het vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten.

Het Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies (gewijzigd in het decreet 10 maart 2017 houdende wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, wat betreft de brandveiligheid en de controle op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden) vervangt het logiesdecreet van 10 juli 2008.

In het nieuw logiesdecreet wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende categorieën van toeristische logies:

  • Kamergebonden logies
  • Terreingebonden logies

Toeristische logies moeten op vlak van brandveiligheid voldoen aan nieuwe vereisten. De specifieke brandveiligheidsmaatregelen waaraan toeristische logies moeten voldoen worden vastgelegd en gecontroleerd op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen.

Meer informatie met betrekking tot toeristische regelgeving vindt u op de website van toerisme Vlaanderen: www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet.

Bij de aanvraag voor een controle door Brandweer Zone 1 moet u expliciet vermelden tot welke categorie het logies behoren en op basis van welke bijlage de controle moet gebeuren.

Brandweer Zone 1 bezorgt het brandpreventieverslag aan de burgemeester en de aanvrager.

Evacuatie in een B&B

Kom via dit filmpje van de brandweer Antwerpen te weten hoe u best evacueert in een B&B.

Afwijking brandveiligheidsnormen

Een afwijking van de brandveiligheidsnormen voor een toeristisch logies vraagt u aan via een afwijkingsformulier toeristische logies dat u terug vindt op website van toerisme Vlaanderen: www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet.