Tombola-actie #Ik koop lokaal - wedstrijdreglement 2021

De organisator:

Gemeentebestuur De Haan, dienst Lokale Economie & Landbouw, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan organiseert n.a.v. “Het weekend van de Klant” een wedstrijd “ # Ik Koop Lokaal”.

Soort wedstrijd:

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021 is het weekend van de Klant. Diverse handelaars uit onze gemeente verwennen hun klanten dit weekend met een leuke attentie. Met deze wedstrijd willen we de bevolking die hun aankopen doet bij de lokale handelaars belonen met een gemeentelijke geschenkbon.

Per deelnemende handelszaak zal een gemeentelijke geschenkbon worden verloot.

De deelnemende handelszaak heeft aan elke klant die zijn zaak bezoekt een deelnemersformulier.

De klant vult het deelnemersformulier in en deponeert deze in de deponeerbox die bij de deelnemende lokale handelaars staan opgesteld. Enkel volledig ingevulde en originele deelnemingsformulieren zijn geldig.

De klant kan zijn deelnemersformulier deponeren bij één van de lokale handelaars tot uiterlijk woensdag 6 oktober 2021.

Op donderdag 7 oktober 2021 en vrijdag 8 oktober 2021 zal de trekking plaatsvinden bij de deelnemende handelaars. De ambtenaar van lokale economie zal samen met de uitbater van de handelszaak hierbij aanwezig zijn.

Voorwaarden tot deelname voor de handelszaken:

De handelszaken die wensen deel te nemen dienen zich in te schrijven tegen uiterlijk 20 september 2021. Dit kan via email : lokale.economie@dehaan.be

De inschrijver dient een zaakvoerder te zijn van een handelspand gelegen in de gemeente De Haan.

Als handelaar kan u geen gemeentelijke geschenkbon winnen in uw eigen handelszaak.

De deelname aan de wedstrijd is gratis.

De winnaars zullen telefonisch of per mail worden gecontacteerd en kunnen hun gemeentelijke geschenkbon ophalen bij de handelaar waar de prijs is gewonnen.

Voorwaarden tot deelname voor de klanten:

De klant kan zijn deelnemersformulier deponeren bij één van de lokale handelaars tot uiterlijk woensdag 6 oktober 2021.

De deelnemingsformulieren worden aan de klanten bezorgd zolang de voorraad strekt.

Er kan maar één gemeentelijke geschenkbon per deelnemer die aan de wedstrijd deelneemt gewonnen worden.

De deelname aan de wedstrijd is gratis.

De winnaar is de persoon die vermeld staat op het volledig en correct ingevulde deelnemersformulier.

De winnaars dienen de gemeentelijke geschenkbon persoonlijk af te halen. Een uitnodiging hiertoe zal aan de winnaars worden bezorgd.

Gebruik geschenkbonnen:

De geschenkbonnen kunnen als betaalmiddel worden gebruikt bij de handelaars op het grondgebied van de gemeente De Haan die ervoor kiezen om aan de actie van de gemeentelijke geschenkbonnen deel te nemen. De deelnemende handelaars die de gemeentelijke geschenkbon aanvaarden staan vermeld op de website van de gemeente De Haan.

De geschenkbonnen hebben een beperkte geldigheidsduur. Na het verstrijken van de vervaldatum worden ze niet meer ter betaling aanvaard door de handelaar.

Algemene bepalingen:

De organisator van deze wedstrijd kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd wordt.

Deelnemers aan deze wedstrijd gaan ermee akkoord dat hun persoonsgegevens, verstrekt aan de organisatie in het kader van hun deelname aan deze wedstrijd, zullen worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

De winnaars gaan ermee akkoord dat er bepaalde persartikels en/of persfoto’s gepubliceerd kunnen worden met vermelding van naam en/of foto van de winnaars en geeft dan ook hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming.

Door het deponeren van de loten verklaart de klant zich akkoord met het geldend tombolareglement en aanvaardt elke beslissing die door de organisatoren genomen wordt om het goede verloop van de actie # Ik Koop Lokaal zo goed als mogelijk te verzekeren.

Het gemeentebestuur De Haan is niet verantwoordelijk bij een eventueel verlies of diefstal van de # Ik koop lokaal deelnemingsformulieren en /of deponeerboxen.

Dit reglement is steeds te bekomen bij de dienst lokale economie & landbouw – Gemeentebestuur De Haan – 2 de verdieping gemeentehuis, Leopoldlaan 24 te De Haan of op www.dehaan.be