Trajectcontrole op N9 actief

Gepubliceerd op vrijdag 15 oktober 2021 8.32 u.
Om de verkeersveiligheid te verhogen installeerde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een trajectcontrole langs de N9 op het grondgebied van De Haan (Brugse Baan). Deze locatie werd bepaald op basis van ongevallencijfers tijdens voorgaande jaren.

In tegenstelling tot klassieke snelheidscontroles is trajectcontrole een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over langere afstand gemeten wordt. Het traject waarop de snelheid gemeten zal worden langs de Brugse Baan tussen de kruispunten met de Duiveketestraat en Dorpsstraat, bedraagt ruim 2 kilometer.

De maximaal toegelaten snelheid algemeen bedraagt er 70 km/u en voor vrachtwagens van meer dan 7,5t MTM is dat 60km/u. Het systeem is 24u op 24 actief.

Verwerking van de gegevens

De verwerking van de snelheidsovertredingen zal gebeuren door het Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC) van Oost-Vlaanderen. Ook de nazorg, zoals nazicht van foto’s in geval van betwistingen, zal door deze dienst uitgevoerd worden.

Voor de betrokken bestuurder verandert er niet veel. Je krijgt de overtreding per post toegestuurd en wie de snelheidsovertreding wil betwisten, kan dit nog steeds, maar voortaan enkel via de voorziene procedure op de website www.verkeersboetes.be. Je kan ook betalen via deze website. Wie geen computer heeft kan bellen naar het callcenter op het nummer +32 (0)2 278 55 60. Op die manier zal jouw betwisting of vraag op de juiste dienst terecht komen.