Vakantietoelage voor personen met een handicap

Inhoud

Kinderen en volwassenen met een zware handicap kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor het verblijf in een vakantiekamp.

Voorwaarden

U hebt minstens drie achtereenvolgende nachten verbleven in een vakantiekamp of in een vakantiecentrum van een erkende sociale vereniging of van een ziekenfonds.