Vanaf 1 juli betaal je geen toegangsgeld meer voor het recyclagepark

Gepubliceerd op donderdag 16 juni 2022 20.30 u.
Binnenkort zullen inwoners van De Haan geen toegang meer hoeven te betalen voor het recyclagepark. Ook worden de tarieven voor een aantal betalende fracties verlaagd. Zo willen we onze inwoners nog meer aanzetten om goed te sorteren en sluikstorten tegengaan.

In toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ moet er in de meeste recyclageparken betaald worden voor het gebruik ervan. Ook in De Haan werd voor een bezoek aan het recyclagepark 1 euro aangerekend. Nu gewerkt wordt met een reservatiesysteem, bezoeken mensen het recyclagepark minder frequent en de files behoren tot het verleden. 

Daarom werd beslist om geen toegangsgeld meer te vragen voor een bezoek aan het recyclagepark. Een bezoek dient wel nog steeds op voorhand gereserveerd te worden en je kan dat maximum 2 keer per dag en 24 keer per jaar doen. 

Om de inwoners daarnaast te stimuleren om nog meer te sorteren, besliste het gemeentebestuur om de tarieven van de betalende fracties te verlagen. Dit is het afval dat niet onder de aanvaardingsplicht valt. Het gaat onder meer om groenafval, gemengd bouwafval en asbesthoudend bouwafval.

De tarieven voor het aanbieden van deze afvalstoffen worden gemiddeld 25% goedkoper. Zo betaal je binnenkort bijvoorbeeld voor 1 kubieke meter groenafval nog 6 i.p.v. 7,50 euro, voor 1 kubieke meter gemengd bouwafval 12 i.p.v. 15 euro en voor 1 kubieke meter brandbaar grofvuil 15 i.p.v. 21 euro.

Inwoners zullen ook grotere hoeveelheden in het recyclagepark kunnen deponeren.

Het nieuwe reglement en de aangepaste tarieven voor het recyclagepark werden tijdens de gemeenteraad van 16 juni goedgekeurd en gaan in op vrijdag 1 juli 2022.

Alle aangepaste tarieven zijn terug te vinden op www.dehaan.be/recyclageparken